Hosting

Hosting là dịch vụ cho thuê chỗ máy chủ Internet để đặt website lên mạng. Nếu Tên Miền là địa chỉ, Website là ngôi nhà thì sử dụng Hosting là "thuê đất" vậy.

Hosting Windows Giá Rẻ

WC 1

26.000đ
 • 300 MB Disk Space
 • 10000 MB Bandwidth
 • 5 Sub Domain
 • 0 Addon Domain
 • 1 Database

WC 2

72.000đ
 • 750 MB Disk Space
 • 30000 MB Bandwidth
 • 10 Sub Domain
 • 3 Addon Domain
 • 4 Database

WC 3

135.000đ
 • 2000 MB Disk Space
 • 99999 MB Bandwidth
 • 99 Sub Domain
 • 9 Addon Domain
 • 10 Database

WC 4

378.000đ
 • 5000 MB Disk Space
 • 99999 MB Bandwidth
 • 99 Sub Domain
 • 99 Addon Domain
 • 99 Database

Hosting Windows Doanh Nghiệp

WB 1

135.000đ
 • 1000 MB Disk Space
 • 20000 MB Bandwidth
 • 5 Sub Domain
 • 2 Addon Domain
 • 4 Database

WB 2

238.000đ
 • 2000 MB Disk Space
 • 99999 MB Bandwidth
 • 10 Sub Domain
 • 4 Addon Domain
 • 8 Database

WB 3

363.000đ
 • 3000 MB Disk Space
 • 99999 MB Bandwidth
 • 15 Sub Domain
 • 8 Addon Domain
 • 16 Database

WB 4

472.000đ
 • 4000 MB Disk Space
 • 99999 MB Bandwidth
 • 30 Sub Domain
 • 16 Addon Domain
 • 32 Database

Hosting Linux Giá Rẻ

LC 1

15.000đ
 • 300 MB Disk Space
 • 10000 MB Bandwidth
 • 5 Sub Domain
 • 0 Addon Domain
 • 1 Database

LC 2

53.000đ
 • 750 MB Disk Space
 • 30000 MB Bandwidth
 • 99 Sub Domain
 • 0 Addon Domain
 • 1 Database

LC 3

116.000đ
 • 2000 MB Disk Space
 • 99999 MB Bandwidth
 • 99 Sub Domain
 • 1 Addon Domain
 • 5 Database

LC 4

318.000đ
 • 5000 MB Disk Space
 • 99999 MB Bandwidth
 • 99 Sub Domain
 • 3 Addon Domain
 • 9 Database

Hosting Linux Doanh Nghiệp

LB 1

109.000đ
 • 1000 MB Disk Space
 • 20000 MB Bandwidth
 • 5 Sub Domain
 • 1 Addon Domain
 • 1 Database

LB 2

222.000đ
 • 2000 MB Disk Space
 • 99999 MB Bandwidth
 • 10 Sub Domain
 • 2 Addon Domain
 • 3 Database

LB 3

327.000đ
 • 3000 MB Disk Space
 • 99999 MB Bandwidth
 • 15 Sub Domain
 • 3 Addon Domain
 • 5 Database

LB 4

443.000đ
 • 4000 MB Disk Space
 • 99999 MB Bandwidth
 • 30 Sub Domain
 • 4 Addon Domain
 • 7 Database